Sukujen ja sukuyhdistysten toimintaa voidaan kuvata erilaisilla tunnusluvuilla ja mittareilla. Usein tulee vastaan lehdistössä kertomuksia jonkin suvun toiminnan laajuudesta vääriä tietoja. Sukuseurojen keskusliiton lehti teki diplomi-insinööri M. Sakari Siltalopen kehotuksesta asiasta yhteenvedon, jossa todettiin Petter Hällströmin sukuyhdistyksen toiminnan olevan monella mittarilla mitattuna ykkönen. Seuraavassa nämä Petter Hällströmin suvun tunnusluvut:

A. Kolme sukuyhdistystä: (ks. oheinen kaavio)

 • Suomen vanhin, keskeytyksettä toiminut Hällströmien sukuyhdistys, vuodesta 1882 sukukokouksia 10 vuoden välein.
 • Sukuyhdistys af Hällström, perustettu v. 1933.
 • Petter Hällströmin jälkeläisten sukuyhdistys, perustettu v. 1969, kattaa kaikki Petter Hällströmin jälkeläiset.

B. Hällström-suvusta on tehty noin 50 tutkimusta, joista noin 20 koskee varsinaisesti Petter Hällströmin jälkeläisten sukuyhdistyksen toiminta-aikaa, muut sisaryhdistysten toimintaa ja jälkeläisiä. Internetissä on tarkoitus julkaista lähiaikoina mahdollisimman kattava luettelo tehdyistä 50 julkaisusta ja tutkimuksesta:

 • Sivuja julkaisuissa on n. 5.000.
 • Henkilöitä n. 100.000.
 • Sukukirjoja on myyty yli 10.000 kpl.

C. Jälkeläisten sukuyhdistyksessä on n. 2.100 jäsentä:

 • Sitä johtaa sukuneuvosto, jossa on 15 aktiivista jäsentä ja puheenjohtaja.
 • Jäsenmaksu on muodollinen: 36 € kolmivuotiskaudelta.
 • Suvulla on omat Internet-sivut, joilla vierailee kuukausittain 500-1000 kävijää.

D. Suku järjestää joka kolmas vuosi sukujuhlat:

 • 15. sukujuhlat olivat vuonna 2015 Jalasjärvellä
 • Kaksipäiväiset juhlat keräsivät n. 1500 sukulaista.
 • Juhlilla on tavallisesti n. 10 erilaista tapahtumaa. Suvusta ja sen toiminnasta on kehittynyt malli ja esikuva muille suvuille ja sukuyhdistyksille sekä toiminnan laajuudessa että monipuolisuudessa.

Usein kuultu slogan on: Onhan Petter Hällströmin suku tehnyt tai toiminut kysytyllä tavalla.