Toistaiseksi voimassa olevan sukuneuvoston päätöksen mukaan ei lähitulevaisuudessa suvun toimesta jatketa ja julkaista sukututkimista VIII-sukupolvesta nuorempiin lähemmäksi nykyaikaa seuraavista syistä:

1) VII-sukupolven kirjoja on 4 kpl, joiden hakemistoissa on 37 000 nimeä.

2) VIII-sukupolven laajuus on valtava: 5-10 kpl kirjoja, joissa ainakin 50 000 jälkeläistä.

3) Työ on valtavan suuri ja kallis, koska kirjojen ostajakunta pienenee – kukin ostaa vain itseään koskevan osan.

4) syntymäaikakirjo VIII-sukupolvessa on n. 100 vuotta. Vanhimmat ovat syntyneet 1800-luvun lopussa ja nuorimmat 1900-luvun loppupuolella.

5) Perhetaulujen ja kirjojen teko vielä elävistä henkilöistä ei ole mielekästä ja helppoa, koska – kirja on valmistuessaan tiedoiltaan vanha: henkilöitä kuolee ja syntyy koko ajan. Nämä tiedot jäisivät kirjasta pois – tietosuojalaki vaatii jokaiselta elossa olevalta sukulaiselta julkaisuluvan

6) Äskettäin erään suvun hallitus sai sakkorangaistuksen, koska sukukirjassa oli julkaistu tieto, jonka sukulainen oli kieltänyt.

Sen sijaan sukukokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on maininta sukulaisten itse tekemistä jälkipolvitutkimuksista. Tiedämme, että suvussa on hyvin laajaa sukututkimusharrastusta. Vaikkakin sukukirjamme on tähän asti tehty yhdistyksen toimesta varsin keskitetysti, niin jälkipolvitutkimus tehdään jokaisen omin voimin. Tarkoitus on, että asiasta kiinnostuneet sukulaiset keräävät tietoja omista sukulaisista oman sukuhaaransa kantaisästä ja –äidistä nykypäivään asti. Erikoisesti tulee kiinnittää huomiota perushenkilötietojen lisäksi elämäkertatietoihin ja esimerkiksi sukuun naitujen henkilöiden vanhempiin ja taustasukuihin, perimätietoon ja vanhoihin valokuviin. Tässä työssä sukuyhdistykselle jää tehtävän tutkimuksen tukeminen, kannustaminen, auttaminen ja ennen kaikkea tehtyjen tutkimusten luettelointi keskitetysti.

Tähän mennessä tiedossa ja luettelossa on seuraavat tutkimukset:

1) Sakari Kiuru: Hangasluoma – Korpi-Filppula – Kiurun suku. Taulu 2005

2) Pirjo Antila: Anna-Liisa ja Petteri Korpela, v. 2004. Sukukirja. Taulu 2039

3) Sukuyhdistys af Hällströmin julkaisema sukukirja af Hällström 2003. Taulu 5:2

4) Jaakko Rajala: Maria ja Juho Luhtaselan suku. 2-osainen tutkimus. Taulu 958.

5) M. Sakari Siltaloppi: Sofia ja Matti Siltalopen jälkeläiset, v. 1995. Taulu 73.

M. Sakari Siltaloppi on tehnyt Siltaloppi -sukukirjan malliksi ja esimerkiksi kaikille asiasta kiinnostuneille. Korpelan suku on käyttänyt sitä ansiokkaalla tavalla tehden korkeatasoisen sukukirjan.

Sukuneuvosto toivoo, että asiasta kiinnostuneet ilmoittavat omat valmiit tai tekeillä olevat tutkimuksensa, myös moniste- tai sähköisessä muodossa olevat, sukuneuvostolle.