Stamfadern Petter Hällström

Petter Hällström (1702-1781), ättling av en färjkarlsläkt från Helsingborg, kom till Finland efter den Stora ofreden omkring år 1721 som kalfaktor till en svensk officer. Husbondens boställe var i Österbotten, i Vörå. Landskapet som farit illa under kriget och den ryska ockupationen erbjöd den företagsamma unga mannen en möjlighet att lyckas i livet. År 1730 sökte Petter sig rätten av landshövdingen i Österbotten att verka som sockenskräddare i Ilmola, “vars allmoge han hade länge tjänat med sitt hantverk”. Petter hade sökt sig en egen sjävständig utkomst efter att hans husbonde hade kommenderats att flytta till ett nytt boställe år 1724. Utan att ha den yrkesutbildning som krävdes för den tidens hantverkare, lyckades Petter få sig rätten att bli sockenskräddare. Hela hans liv utföll annorlunda än vad ståndsamhållets normer förutsatte. År 1726 gifte han sig i Kauhajoki med Elisabet (1702-1788), dotter till kaplanen i Kuortane Simon Ariin. Hon hade flytt undan den ryska militären från Haapaniemi prästgård till gården Knuuttila i Kauhajoki. 1741 lyckades Petter stiga på samhällsstegen från obesutten till gårdsägare. Han blev husbonde genom köpet av Jussila gård i Palokylä i Ilmola, där han sdan bodde fram till år 1774. Petter Hällström uppnådde en uppskattad position bland socknens besuttna och var betrodd med flera av bondeklassens centrala förtroendeuppdrag. Han blev stamfader för en vitt utbredd österbottnisk bonde- och ståndssläkt.

Släktgrenarna

Husbondfolket i Jussila gård fick nio barn, av vilka sex levde till vuxen ålder. Alla utom yngsta dottern Hedvig gifte sig och blev stamföräldrar för var sin släktgren.

1. Helena (1726-1796) gifte sig med handelsmannen Anders Jaakonpoika Westman från Kristinestad. Deras ättlingar bodde i kuststäderna vid Bottniska viken och idkade fiske och handel. Helenas släktgren lever vidare under släktnamnen Nagell och Lind.

2. Elisabet (1734-1812) gifte sig med drängen Jaakko Heikinpoika och de fick Latva-Jussilas torp från Jussila gård för sin bärgning. Elisabets och Jaakkos ättlingar var husbönder och torpare främst i Ilmola, men också i Östermark, Jurva, Ylistaro och Lappo. Tredje generationens släktnamn vid sidan av Latva-Jussila är Kentta i Östermark, Ala-Ranta, Latva-Ollila, Hirsimäki och Yli-Huikku i Ilmola.

3. Maria (1736-1815) gifte sig med Matti Pertunpoika, son i gården Hyövälti. Deras ättlingar bosatte sig främst i stamsocknen Ilmola. Grenen fortlevde i tredje generationen under namnet Hyövälti så, att huset delades mellan tre syskon i Ala-, Yli- och Latvahyövälti gårdar. De andra syskonen disponerade torpet Ranta och gårdarna Yli-Ojanperä, Rinta-Jussila och Talvitie.

4. Carl (1741-1809) skolades till präst och hans föräldrar gav honom hemmanet i arv eftersom han var deras enda son. Carls hustru var Anna Rein, dotter till kyrkoherden i Lillkyro. Deras fem söner tog alla studentexamen och tre av dem fortsatte sina studier vid Åbo Akademi. Carls söner var mycket begåvade och framgångsrika i sina karriärer. Mest känd är rektorn för Åbo Akademi Gustav Gabriel Hällström som kallas den finländska fysikens fader. Carls och Annas två döttrar gifte sig båda med präster. Släktgrenen är i sin helhet en högt utbildad skara, de flesta fick sin försörjning som tjänstemän, men också som godsägare. Läkarens yrke var så allmänt i släktgrenen att man i östra-Finlands socknar kunde ställa frågan: “Vem är hällström i er socken?”. Tredje generationens familjer fortlever med tillnamnen af Hällström, Chydenius och Hällström. Under förfinskningstiden ändrade Hällströmarna sitt namn till Helasvuo och Pankakoski. Släktgrenens stamområden låg i Savolax, Karelen och Lojo.

5. Katariina (1743-1823) gifte sig med sonen i Kurki gård, Simo Antinpoika och hon blev husmor i nybygget Jaskari i Virdois Kurjenkylä. Från Katariina och Simo utgör den talrikaste släktgrenen. De var mest nybyggare, torpare och självständiga hemmansägare, men också husbönder i Virdois och dess närområden, speciellt i Hirvijärvenkylä i Jalasjärvi och i Kihniänkylä i Peräseinäjoki. Släktgrenen fortlever i Virdois med tillnamn som Hirvi, Jaskari, Niemelä och Leppänen, i Jalasjärvi som Komsi och Ventelä, och i Peräseinäjoki som Viitasaari.