Sukuyhdistys perustetiin v. 1969 Ilmajoella. Keskeinen henkilö suvun yhteistoiminnan aikaansaamiseksi oli pankintarkastaja E. Sigfrid af Hällström, joka itse tutki suvun skoonelaista taustaa. Jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 2000 henkilöä.

Yhdistyksellä on oma sukumerkki, jonka on suunnitellut heraldikko Gustav von Numers v. 1977. Virtain sukukokoukseen v. 1988 valmistuivat yhdistyksen pöytästandaari ja sukuviiri sekä kuvanveistäjä Lauri S. Ketolan suunnittelema pronssinen sukukilpi.

Yhdistys jatkaa sukututkimusta edelleen ja samoin pyritään tuottamaan myös sukuun liittyvää historiallista tutkimusta. Sukujuhlien yhteydessä julkaistaan juhlakirjanen, johon sisältyy juhlapaikkakuntaan liittyvää sukutietoutta täydentävää tutkimusta. Yhdistyksen toimintaa johtaa 15-jäseninen sukuneuvosto.

SUKUNEUVOSTO 2018-2021

Petter ja Elisabet Hällströmin jälkeläisten sukuyhdistyksen perustava kokous pidettiin heinäkuun 5. päivänä 1969 Ilmajoella.  Kokoukseen osallistui kaikkiaan 68 sukulaista.  Yhdistys rekisteröitiin saman vuoden lopulla.  Toimintaa ryhtyi johtamaan sukukokouksen nimeämä 15-henkinen sukuneuvosto, johon kuului kaksi jäsentä sekä Hällström – että af Hällström – yhdistyksistä.  Loput jäsenistä olivat tyttärien jälkeläisten edustajia. Myöhemmin sukuyhdistys muutettiin sukuseuraksi.

256

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja

Tuija Veija (K)
Virrat 050 378 2389
tuija.veija@phpoint.fi

Varapuheenjohtaja

Terhi Pirilä-Porvali (M,M)
Ilmajoki 040 777 2876
terhi.pirila@gmail.com

Sihteeri

Eira Siltanen (K)
Virrat 044 091 6949
et.siltanen@gmail.com

Jäsensihteeri

Marju Viertola (K)
Kotka 040 560 6011
marju.wiertola@gmail.com

Markkinointisihteeri

Ulla Kekki (K)
Vaasa 050 056 7004
ullakekki@me.com

Arkistonhoitaja

Eila Lehtikallio (M)
Helsinki 040 715 1952
eila.lehtikallio@kolumbus.fi

Jorma Aro (M)
Seinäjoki 0500 268 605
jorma.aro@netikka.fi

Irma Kortesuo (E)
Ilmajoki 040 532 1170
irma.kortesuo@gmail.com

Elina Kivi (C)
Tampere 040 667 0981
elina.kivi@hotmail.com

Leena Kormi (K)
Kotka 0400 937 017
leena.kormi@fimnet.fi

Jari Nurmi (K)
Hämeenlinna 044 337 2461
jaripenurmi@gmail.com

Mika Piirto (M,E)
Pirkkala 040 553 3401
mika.ville.piirto@gmail.com

Marja-Liisa Saunela (M)
Ilvesjoki 040 868 0809
marja-liisa.saunela@netikka.fi

Maisa Toivakainen (C)
Helsinki 050 377 3523
maisa@toivakainen.fi

Tero Tammela (K,M)