SLÄKTFÖRENING - släktförening och släkteråd - information om släktföreningen

Släktföreningen grundades år 1969 i Ilmola. Bankinspektör E. Sigfrid af Hällström var en väsentlig person för att få samarbete i familjen igång. Hällström granskade själv den skånska bakgrunden av släkten.
Antalet medlemmar är ca 2000 personer för tillfället.

Föreningen har sin egna släktsymbol som designerades av heraldiker Gustav von Numers år 1977. I släktmötet i Virdois 1988 presenterades bordsstandar och släktbaner samt en släktsköld av brons som designerades av Lauri S. Ketola.

Föreningen fortsätter fortfarande historisk och familjeforsking gällande Hallströms släkt. På varje familjefest utges en festbroschyr som innehåller släktinformation gällande orten där festen hålls. Släkterådet har 15 medlemmar som leder verksamheten av släktföreningen.

SLÄKTERÅD 2018-2021

Det grundläggande mötet av släktförening Petter och Elisabet Hällström bestående av deras avkomlingar, hölls i Ilmola den femte juli 1969. Sammanlagt 68 släktingar deltog i mötet. Föreningen registrerades i slutet av samma år. Släkterådet, som består av 15 medlemmar och som nämndes av släktmötet, började leda verksamheten. Släkterådet hade två medlemmar från både Hällström och af Hällström -föreningarna. Resten av medlemmar var representanter från döttrars avkomlingar.

Senare förändrades släktföreningen till släktklubben.

256

Ordförande och kassör

Tuija Veija (K)
Virdois 050 378 2389
tuija.veija@phpoint.fi

Vice ordförande

Terhi Pirilä-Porvali (M,M)
Ilmola 040 777 2876
terhi.pirila@gmail.com

Sekreterare

Eira Siltanen (K)
Virdois 044 091 6949
et.siltanen@gmail.com

Medlemssekreterare

Marju Viertola (K)
Kotka 040 560 6011
marju.wiertola@gmail.com

Marknadsföringssekreterare

Ulla Kekki (K)
Vasa 050 056 7004
ullakekki@me.com

Arkivarie

Eila Lehtikallio (M)
Helsingfors 040 715 1952
eila.lehtikallio@kolumbus.fi

Jorma Aro (M)
Seinäjoki 0500 268 605
jorma.aro@netikka.fi

Irma Kortesuo (E)
Ilmola 040 532 1170
irma.kortesuo@gmail.com

Elina Kivi (C)
Tammerfors 040 667 0981
elina.kivi@hotmail.com

Leena Kormi (K)
Kotka 0400 937 017
leena.kormi@fimnet.fi

Jari Nurmi (K)
Tavastehus 044 337 2461
jaripenurmi@gmail.com

Mika Piirto (M,E)
Birkala 040 553 3401
mika.ville.piirto@gmail.com

Marja-Liisa Saunela (M)
Ilvesjoki 040 868 0809
marja-liisa.saunela@netikka.fi

Maisa Toivakainen (C)
Helsingfors 050 377 3523
maisa@toivakainen.fi

Tero Tammela (K,M)