Medlemsavgifterna (till) 2019-2021

Medlemsavgifterna för släktföreningen Petter och Elisabet Hällström insamlas detta år från den treårsperioden som nu började.

Betalningsinstruktioner ska finnas i släkttidningen som delas ut i senvåren, men man kan förstås genomföra betalningen redan nu.

Betalningen betalas till släktföreningens konto: FI72 5071 0040 0135 78 (Om betald från utlandet, är BIC-koden OKOYFIHH)

Betalningsmottagare: Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura

Skriv som meddelande “Jäsenmaksu” och namn till alla personer som betalas för.

Betalningen är 12 euro per år, det vill säga hela treårsperioden är 36 euro.

ATT BLI MEDLEM OCH MEDLEMSAVGIFTERNA 2019-2021

Ifall du inte ännu har betalat medlemsavgiften eller du vill inträda i föreningen som ny medlem

Bankförbindelsen är följande: Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry
Osuuspankki FI72 5071 0040 01 35 78 BIC/SWIFT-kod OKOYFIHH

På släktmötet i Vasa 2018 bestämdes följande om medlemsavgifterna:
Över 18-årigas treårsperioden 36 euro och under 18-åringars 0 euro.

Alternativt kan du genomföra en betalning för ständigt medlemskap, som är 20 x 12 det vill säga 240 euro.
Den betalas bara en gång.

Mer information från kassör:
Tuija Veija
050 378 2389
e-mail: tuija.veija@phpoint.fi

 

MEDLEMSINFORMATION-/ÄNDRINGSBLANKETT

Genom att fylla i denna blankett kan du gå med i släktföreningen eller göra förändringar (av
adress eller namn m.m.)  Ny medlemFörändring av data

  Medlemsinformation
  Medlems föräldrar
  Medlems maka/make

  Makans/makens föräldrar


  Medlems barn

  Jag härstammar från följande släktgren:

  Om det inte finns någonting att tillägga, lämna denna punkt ofylld.